NATURA , LUDZIE , ZIEMIA
Co jest dla nas ważne

Przyszłość świata zależy od tempa w jakim przywrócimy równowagę pomiędzy Naturą a aktywnościami człowieka. Inwestujemy w przedsięwzięcia, które generują wartość i mają na uwadze funkcjonowanie w harmonii Natury, Ludzi i Ziemi.

Zaufanie
Reputacja budowana przez lata

W procesie wspólnego inwestowania najważniejszym elementem jest wzajemne zaufanie stron oraz wysoki poziom etyki zawodowej.

Artur Kawa i Dariusz Kalinowski przez lata zdobyli nie tylko olbrzymie doświadczenie biznesowe, ale i reputację etycznych przedsiębiorców. Przeprowadzili razem dziesiątki transakcji zakupu i sprzedaży nieruchomości oraz fuzji i przejęć firm, w których wzajemne zaufanie stron było podstawą ich sukcesów. Kierując przez ponad 17 lat Emperią, notowaną na GPW w Warszawie, zawsze dbali o wysokie standardy komunikacji z inwestorami i jednakowe traktowanie wszystkich akcjonariuszy.

Doświadczenie
Co nas wyróżnia

Artur Kawa oraz Dariusz Kalinowski mają za sobą doświadczenie menedżerskie i inwestorskie. Zarządzali spółkami niepublicznymi i notowanymi na GPW w Warszawie. Przeszli przez IPO , SPO , obronę przed wrogim przejęciem i publiczne wezwanie. Wyznaczali i realizowali ich wieloletnie strategie rozwoju. Współpracowali z największymi w Polsce funduszami PE. Przeprowadzali fuzje i przejęcia a w ich następstwie rozległe restrukturyzacje. Dokonywali zmian właścicielskich i kapitałowych. 

Harvent Capital posiada zespół menedżerów o wieloletnim doświadczeniu biznesowym w obszarach prawnych, finansowych i operacyjnych.

PROFESJONALIZM

Jesteśmy drobiazgowi w sprawach fundamentalnych, ale sprawni i elastyczni w procesie decyzyjnym.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Inwestujemy w przedsięwzięcia , które generują wartość i mają na uwadze funkcjonowanie w harmonii Natury , Ludzi i Ziemi.

DOŚWIADCZENIE

Harvent Capital to zespół doświadczonych partnerów i menedżerów.
NASZ ZESPÓŁ
Poznaj nasz doświadczony zespół

ARTUR KAWA

Artur Kawa jest współzałożycielem Harvent Capital i Partnerem Zarządzającym. Swoją biznesową przygodę rozpoczął 15 czerwca 1990 roku. Więcej

DARIUSZ KALINOWSKI

Dariusz Kalinowski jest współzałożycielem Harvent Capital i Partnerem Zarządzającym. Specjalizuje się w finansach, a w szczególności…Więcej

CEZARY BARAN

Cezary Baran jest Dyrektorem Finansowym i nadzoruje wszystkie procesy transakcyjne i zarządzanie ryzykiem w Harvent Capital. Więcej

ALEKSANDER WIDERA

Aleksander Widera jest Dyrektorem Inwestycyjnym i odpowiada za inwestycje w infrastrukturę magazynową i energetykę. Więcej

KRZYSZTOF KSIĄŻEK

Krzysztof Książek jest Dyrektorem Inwestycyjnym odpowiedzialnym w Harvent Capital za inwestycje w sektorze komercyjnych obiektów handlowych. Więcej

WOJCIECH WLAŹLIK

Wojciech Wlaźlik jest Dyrektorem ds. Ekspansji w Harvent Capital. Więcej

TOMASZ CYRAN

Tomasz Cyran jest Menadżerem ds. Nieruchomości w Harvent Capital. Więcej

LILIANNA BONECKA

Lilianna Bonecka jest Office Managerem w Harvent Capital odpowiedzialnym za procesy administracyjno-biurowe oraz nadzór. Więcej

Harvent Capital Sp. z o.o.

ul. Bernarda Wapowskiego 2, lok. 2
20-491 Lublin

KRS: 0000756710

Biuro w Warszawie

Adres: Mokotowska 4/6,
00-641 Warszawa

E-mail: info@harvent.pl

Telefon: +48 502 004 004

Skontaktuj się z nami
58e91afdeb97430e81906504